در مجتمع ارگ اراک پارکینگ طبقاتی جهت استقرار بیش از 2000 واحد پارکینگ در بلوک غربی همراه با نمایشگر اشغال و یا خالی بودن هر پارکینگ و همچنین دوربین های امنیتی در فضاهای مناسب و زیبا جهت استفاده مردم و صاحبین فروشگاه ها در نظر گرفته شده است .

پارکینگ های مجموعه در طبقات زیر زمین منفی 1 و طبقات اول تا پنجم بلوک غربی قرار دارند .

 

 

 

سرمایه گذاری

فرصت سرمایه گذاری در این پروژه عظیم را از دست ندهید ، هم اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما