قرارگیری 26 واحد بازار روز در بلوک غربی جهت ارائه اقلام مصرفی شهروندان خواهد بود .

واحدهای بازار روز جهت تسریع و تسهیل در آمد و شد در طبقه همکف بلوک غربی قرار دارند .

 

 

 

سرمایه گذاری

فرصت سرمایه گذاری در این پروژه عظیم را از دست ندهید ، هم اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما