عمارت آراء اراک

شرکت راه و ساختمان عمارت آراء اراک در سال  1379 تاسیس گردید و دارای رتبه 3 ابنیه 3 راه و5 تاسیسات و 5 مرمت آثار باستانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

سایرین