ماشین کاران خاورمیانه

این شرکت در سال 1389 تاسیس و راه اندازی شده و فعالیت اصلی آن طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص…

سایرین