جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و توجه به بعد تفریحی از یک سو و کمبود سرانه موجود در شهر و به ویژه این منطقه ، دو سالن سینما با ظرفیت کلی 300 نفر با فضای مشترک با فودکورت و شهربازی طراحی گردیده است ، که محیطی مناسب و مطلوب در برگزاری همایش ها و مراسم خواهد بود .

 سالن های سینما در طبقه دوم بلوک شرقی .

 

 

 

سرمایه گذاری

فرصت سرمایه گذاری در این پروژه عظیم را از دست ندهید ، هم اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما