یکی دیگر از خدماتی که در مجموعه ارگ اراک به شهروندان ارائه می شود اختصاص بخشی از مجموعه در طبقه همکف در ضلع جنوب شرقی به شعب بانکی است . بانک ها جزء فعالان اقتصادی علی الخصوص در مراکز تجاری محسوب می گردند . ما نیز به جهت حساسیت و اهمیت این نهادهای خدماتی و به منظور تامین نیازهای ضروری مراجعه کنندگان بانک سنتر را در سیتی سنتر ارگ اراک پیش بینی کرده ایم .

این بخش در طبقه همکف مجموعه با ورودی مجزا و با شعب متعدد بانک و با امکان نصب دستگاه های ATM قرار دارد .

 

 

 

سرمایه گذاری

فرصت سرمایه گذاری در این پروژه عظیم را از دست ندهید ، هم اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما