تجهیزات جابجایی داخلی

تجهیزات جابجایی داخلی

1 آسانسور پانوروما در لابی مرکزی ، 22 دستگاه آسانسور 8 تا 12 نفره در بلوک شرقی و غربی ، 16 دستگاه پله برقی و سطوح روان ، 16 دستگاه رمپ و نقاله برقی همگی در جهت تسهیل جابجایی در مجموعه ارگ اراک پیش بینی شده است .

 

Date

05 بهمن 1395

Categories

امکانات کلی