راه های ارتباطی دو بلوک

راه های ارتباطی دو بلوک

مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی به وسیله دو پل با یکدیگر در ارتباط هستند که عبور و مرور بازدیدکنندگان به دو بلوک را فراهم می آورد و این سازه به گونه ای طراحی گردیده است که چشم انداز زیبای مجموعه به ویژه در هنگام شب همراه با نور پردازی خاص را میتوان نظاره گر بود . همچنین جهت ارتباط دو بلوک شرقی و غربی زیر گذر با پیاده رو متحرک و 14 واحد تجاری در فضای امن در نظر گرفته شده است

 

Date

05 بهمن 1395

Categories

امکانات کلی