بازار روز

بازار روز

قرارگیری 26 واحد بازار روز در بلوک غربی جهت ارائه اقلام مصرفی شهروندان خواهد بود.

 

Date

05 بهمن 1395

Categories

بلوک غربی