پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی

در مجتمع ارگ اراک پارکینگ طبقاتی جهت استقرار بیش از 2000 واحد پارکینگ در بلوک غربی همراه با نمایشگر اشغال و یا خالی بودن هر پارکینگ و همچنین دوربین های امنیتی در فضاهای مناسب و زیبا جهت استفاده مردم و صاحبین فروشگاه ها در نظر گرفته شده است. مجموعه پارکینگ ها با مجموعه تجاری توسط دو پل ارتباطی زیبا و چشم نواز بهم مرتبط هستند .

 

Date

05 بهمن 1395

Categories

بلوک غربی