بانک سنتر

بانک سنتر

یکی دیگر از خدماتی که در مجموعه ارگ اراک به شهروندان ارائه می شود اختصاص بخشی از مجموعه در طبقه همکف در ضلع جنوب شرقی به شعب بانکی است . بانک ها جز فعالان اقتصادی علی الخصوص در مراکز تجاری محسوب می گردند . ما نیز به جهت حساسیت و اهمیت این نهادهای خدماتی و به منظور تامین نیازهای ضروری مراجعه کنندگان ، این مرکز را در طبقه همکف مجموعه با ورودی مجزا و با شعب متعدد بانک و با امکان نصب دستگاه های ATM قرار داده ایم .

 

Date

05 بهمن 1395

Categories

بلوک شرقی